Grenzenloos
Reizen & Emigreren
VanDorp Educatief
NT2 & Inburgering
Village
Fictie & Non-Fictie


  Home > > De IJsvogel

De IJsvogel
Thriller

Lineke Breukel


   

ISBN: 9789461851963 / 9789461852045 (eBook)


Op een bankje aan de rand van een speelplaats ligt open en bloot een vuurwapen. Het is geladen en klaar voor gebruik. Het wapen wordt de IJsvogel genoemd en is onderdeel van een experiment dat stamt uit de Tweede Wereldoorlog, maar daarvan weten slechts enkelen. Wanneer de vijftienjarige Joey het wapen vindt, begint voor hem een bizarre strijd met de gestoorde zoon van een oorlogsmisdadiger en diens handlangers.
Gaandeweg ontdekt Joey dat hij niet een willekeurig slachtoffer is van een crimineel, maar dat men doelbewuste plannen met hem heeft. Wat volgt is een bloedstollend gevecht om de macht van de IJsvogel.

Een absoluut pareltje van de hand van Lineke Breukel. Een ijzersterke en originele thriller die je in een ruk wilt lezen, aldus NBD Biblion (de gezamenlijke bibliotheekdienst).


Over de totstandkoming van De IJsvogel
De IJsvogel is een samen-schrijf-project van auteur Lineke Breukel met vele vrijwillige co-auteurs die zich hebben ingespannen om gezamelijk een spannende thriller te creëren.

Lineke Breukel begon dit project op Facebook op een speciaal daarvoor ingerichte pagina met de naam ‘Verzoekboek IJsvogel’. Haar doel was om het schrijven van fictie laagdrempelig te maken, aan te tonen dat schrijven goed te leren is en op een transparante manier inzichtelijk te maken hoe een manuscript tot stand komt. In korte tijd meldden zich vele belangstellenden die allen aan de slag gingen met het bedenken van een titel, het plot, karakters, namen, gebruikte locaties, sfeer en omgevingen. Daarnaast verschaften ze, daarin gecoached door Lineke, doorlopend feedback en ideeën over het verloop van de verhaallijn.
Een kernteam van zeven vrouwen heeft uiteindelijk gewerkt aan de definitieve totstandkoming van het manuscript.


Copyright © 2022 - VanDorp Uitgevers