Grenzenloos
Reizen & Emigreren
VanDorp Educatief
NT2 & Inburgering
Village
Fictie & Non-Fictie

Actie prijzen:       
Dutch for English-speaking Expats
Understand, read, write and speak dutch

Maik Klaassen

Boek: € 34,95    Tijdelijke actieprijs!

Dutch for English-speaking Expats is intended for adults living and working in the Netherlands who need to learn and practise the essential communication tools of the Dutch language in a limited timeframe.

Lees meer...

Hollandaca konusuyor musunuz?
Spreekt u Nederlands?

Murat S. Atalay

Boek: € 19,90    Tijdelijke actieprijs!

Wat deze (in het Turks geschreven) methode onderscheidt van andere methodes, is niet alleen dat het in het Turks is geschreven, maar dat de cursist eerst de elementaire grammatica van het Turks wordt bijgebracht. Daarna wordt er een uitgebreide beschrijving van het Nederlands gegeven.

Lees meer...

Horen, zien en schrijven
Nederlandse Spelling voor anderstaligen

Marja Paalman

Boek: € 19,90    Tijdelijke actieprijs!

HOREN, ZIEN en SCHRIJVEN is een methode die stap voor stap de belangsrijkste schrijfregels van de Nederlandse taal aanleert. In elke les is er theorie afgewisseld met praktische oefeningen. In deel twee van het boek zijn voor elke les vele extra opdrachten te vinden.

Lees meer...Copyright © 2022 - VanDorp Uitgevers